groei is het doel van het bestaan,
dus mislukken bestaat niet

Praktisch

Elk consultancy-traject vindt plaats op projectbasis. Fritzsche Consulting kan het project van onderzoek tot implementatie verzorgen, of een of meer onderdelen van het project voor zijn rekening nemen. Dat geeft de opdrachtgever grote flexibiliteit.

In een eerste gesprek verkennen we samen de wensen en de mogelijkheden.

De manier waarop een project is georganiseerd en hoe je omgaat met weerstand tegen de verandering heeft invloed op het slagen van het project. Fritzsche Consulting werkt graag aan een project vanuit een duidelijk kader: met gedegen voorbereiding, geplande uitvoering en correcte afronding vanuit consensus.

Weerstand tegen verandering is een niet te onderschatten risicofactor. Op verzoek begeleidt Fritzsche Consulting de implementatie van het project en verzorgt de interne communicatie, om alle betrokkenen te overtuigen van de voordelen van de verandering.

Fritzsche Consulting is gevestigd in Noordwijk. Een eerste kennismaking kan daar plaatsvinden, of op een locatie die de opdrachtgever kiest.